1935 – Natuurmonument beschermd: De Friezenberg aan Het Overijselsch Landschap overgedragen.

In de zaterdag in Markeloo gehouden vergadering van de stichting “Het Overijselsch landschap” droeg de heer G.J. van Heek, uit Enschede, de door hem aangekochte “ Friezenberg” , gelegen tusschen Markeloo en Rijsen, in eigendom over aan “ Het Overijselsch landschap”. Door dit geschenk blijft dit natuurmonument, dat vooral uit cultuurhistorisch oogpunt bezien van groote waarde is, voor het nageslacht ongerept bewaard. Bij de koop is namelijk bepaald dat alles in de huidige staat moet blijven.

App data
1935 – Natuurmonument beschermd: De Friezenberg aan Het Overijselsch Landschap overgedragen.
Friezenberg, indicatie locatie
krantenartikel
Camping: Bovenberg
Bron: Leeuwarder Nieuwsblad, 27-05-1935
In de zaterdag in Markeloo gehouden vergadering van de stichting “Het Overijselsch landschap” droeg de heer G.J. van Heek, uit Enschede, de door hem aangekochte “ Friezenberg” , gelegen tusschen Markeloo en Rijsen, in eigendom over aan “ Het Overijselsch landschap”. Door dit geschenk blijft dit natuurmonument, dat vooral uit cultuurhistorisch oogpunt bezien van groote waarde is, voor het nageslacht ongerept bewaard. Bij de koop is namelijk bepaald dat alles in de huidige staat moet blijven.