Bewoning in de IJzertijd

Rond de Lemelerberg en de Archemerberg zijn door amateurarcheoloog Bert Terlouw veel vondsten gedaan die duiden op bewoning in de IJzertijd. Niet alle vondsten zijn momenteel al geverifieerd, maar door onderlinge samenhang is wel een hoop te zeggen over andere vindplaatsen. Het is in de archeologie een soort wetmatigheid dat er bij raatakkers, zoals op de Lemelerberg, ook karrensporen en grafheuvels in de buurt liggen. Er zijn op de Archemerberg verschillende plaatsen die op deze elementen duiden. Vermoedelijk ligt er bovenop het plateau bij de Archemerberg een grafheuvel. Ook in vervlogen tijden eerden mensen hun doden met een speciale plek. Het plateau is zo’n speciale locatie: het is een prachtige plek met uitzicht waar in westelijke richting de IJssel en zelfs de Veluwe te zien zijn.

App data
Bewoning in de IJzertijd
Plateau nabij Archemerberg, mogelijke locatie
interview
Camping: Lemeler Esch
Bron: Interview met Bert Terlouw, 2019
Rond de Lemelerberg en de Archemerberg zijn door amateurarcheoloog Bert Terlouw veel vondsten gedaan die duiden op bewoning in de IJzertijd. Niet alle vondsten zijn momenteel al geverifieerd, maar door onderlinge samenhang is wel een hoop te zeggen over andere vindplaatsen. Het is in de archeologie een soort wetmatigheid dat er bij raatakkers, zoals op de Lemelerberg, ook karrensporen en grafheuvels in de buurt liggen. Er zijn op de Archemerberg verschillende plaatsen die op deze elementen duiden. Vermoedelijk ligt er bovenop het plateau bij de Archemerberg een grafheuvel. Ook in vervlogen tijden eerden mensen hun doden met een speciale plek. Het plateau is zo’n speciale locatie: het is een prachtige plek met uitzicht waar in westelijke richting de IJssel en zelfs de Veluwe te zien zijn.