De bezoeken van Krishnamurti

Na zijn rede van 1929 en de opheffing van de Orde van de Ster brak Krishnamurti met de Theosofische Vereniging. Het betekende echter nog niet het einde van de Sterkampen, welke tot in 1938 doorgang vonden. Krishnamurti zelf bleef ook terugkeren, maar nu als een ‘gewone’ bezoeker, om met diverse mensen van gedachten te wisselen. Ook al zou hij zijn leven lang als spreker de wereld over blijven reizen, hij wilde pertinent geen volgelingen. Krishnamurti stond het doel voor ogen mensen te bevrijden door ze in te laten zien dat er geen pad naar waarheid bestaat, dat er geen leer is die daarin zaligmakend is, en eenieder aan te sporen zélf te zoeken en te ondervinden. Onderwijl had baron Van Pallandt zijn bezittingen weer teruggekregen, maar was noodgedwongen enkele eigendommen te verkopen, zoals Landgoed het Laar. Wat hij verkocht deed hij onder voorwaarde dat het een algemeen nut moest dienen, ofwel voor het volk open moest zijn.

App data
De bezoeken van Krishnamurti
Landgoed Het Laar
interview
Camping: Wolfskuil
Bron: Interview met Siem van Eeten, 2019
Na zijn rede van 1929 en de opheffing van de Orde van de Ster brak Krishnamurti met de Theosofische Vereniging. Het betekende echter nog niet het einde van de Sterkampen, welke tot in 1938 doorgang vonden. Krishnamurti zelf bleef ook terugkeren, maar nu als een 'gewone' bezoeker, om met diverse mensen van gedachten te wisselen. Ook al zou hij zijn leven lang als spreker de wereld over blijven reizen, hij wilde pertinent geen volgelingen. Krishnamurti stond het doel voor ogen mensen te bevrijden door ze in te laten zien dat er geen pad naar waarheid bestaat, dat er geen leer is die daarin zaligmakend is, en eenieder aan te sporen zélf te zoeken en te ondervinden. Onderwijl had baron Van Pallandt zijn bezittingen weer teruggekregen, maar was noodgedwongen enkele eigendommen te verkopen, zoals Landgoed het Laar. Wat hij verkocht deed hij onder voorwaarde dat het een algemeen nut moest dienen, ofwel voor het volk open moest zijn.