De Bloedvijver

In de bossen liggen twee grote plassen. De Oldemeijer, welke is aangelegd in de jaren 70 van de vorige eeuw als recreatieplas, en deze plas, de Haarplas. Ook de Haarplas is door mensen aangelegd, maar al in de jaren ’30, als een bassin voor bluswater bij bosbranden. Deze plas staat vanwege zijn vorm wel bekend als de Zwanenvijver, maar in de volksmond spreekt men eerder van de Bloedvijver. De oorsprong van deze bijnaam zou kunnen liggen in het feit dat de arbeiders heel weinig verdienden, mogelijk nog geen gulden per dag, maar ook in de veelvuldig voorkomende ruzies. Er braken tijdens de aanleg, zo wil de overlevering, nogal eens gevechten uit, mede veroorzaakt door stevig drankgebruik. De werkers kwamen niet alleen uit de streek, maar ook uit Twente, waar grote werkloosheid heerste onder de fabrieksarbeiders.

App data
De Bloedvijver
Oldemeijerweg, bij de recreatieplas
interview
Camping: Lemeler Esch
Bron: Interview met Henk Jans, 2019
In de bossen liggen twee grote plassen. De Oldemeijer, welke is aangelegd in de jaren 70 van de vorige eeuw als recreatieplas, en deze plas, de Haarplas. Ook de Haarplas is door mensen aangelegd, maar al in de jaren ’30, als een bassin voor bluswater bij bosbranden. Deze plas staat vanwege zijn vorm wel bekend als de Zwanenvijver, maar in de volksmond spreekt men eerder van de Bloedvijver. De oorsprong van deze bijnaam zou kunnen liggen in het feit dat de arbeiders heel weinig verdienden, mogelijk nog geen gulden per dag, maar ook in de veelvuldig voorkomende ruzies. Er braken tijdens de aanleg, zo wil de overlevering, nogal eens gevechten uit, mede veroorzaakt door stevig drankgebruik. De werkers kwamen niet alleen uit de streek, maar ook uit Twente, waar grote werkloosheid heerste onder de fabrieksarbeiders.
Arbeiders bij de aanleg van recreatieplas De Oldemeijer / Creative Commons 4.0 NL-HdbHVH_HV12869