De Hervormde Kerk van Ommen: rijke geschiedenis met levende tradities

De keuze voor de Heilige Brigida als beschermheilige was voor de inwoners van Ommen geen aparte keuze; deze heilige was namelijk beschermheilige van het vee, wat de inwoners van het landelijke Ommen toentertijd ongetwijfeld aansprak. De heilige is zonder twijfel van groot belang geweest voor het leven van de middeleeuwse inwoners van de stad: zij wordt al eeuwenlang gebruikt als symbool van de stad op zegels en later als wapen van de stad en van de gemeente Ommen.

De klokken van de kerk worden tot heden gebruikt om het overlijden van inwoners van Ommen te verkondigen, ongeacht hun religieuze achtergrond. Hierbij doen ze al bijna 500 jaar hun opschrift eer aan:

Maria [resp. Salvator] is mijne namemijn gelut sy gode bequame
den levendighen ropick
de doden beschrey ick
hagel ende donder wersta ick.

App data
De Hervormde Kerk van Ommen: rijke geschiedenis met levende tradities
De Hervormde Kerk van Ommen: rijke geschiedenis met levende tradities
punt
kerken
Camping: Wolfskuil
Bron: Canon van Nederland
Hoewel deze kerk, een rijksmonument, tegenwoordig in het gebruik is van een hervormde gemeente, was de kerk vanaf de dertiende eeuw tot de Reformatie gewijd aan de Heilige Brigida. Het gebouw kent een onstuimige geschiedenis, waarbij de kerk meermaals te lijden heeft gehad onder brand, blikseminslagen of verwoesting, en door deze omstandigheden bij een nieuwe kerktoren en een klokkenhuis. De klokken zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog in beslag genomen, maar twee van de drie oorspronkelijke middeleeuwse klokken wordt tot deze dag nog steeds gebruikt.
Terugkeer van de klokken na de inbeslagname tijdens de Tweede Wereldoorlog