Grafheuvel

App data
Grafheuvel
grafheuvel bij Bovenberg
punt
grafheuvel
Camping: Bovenberg
Bron: Canon van Nederland
Soms bevatten grafheuvels giften die de doden meekregen voor het hiernamaals, waarvan vooral het aardewerk resteert. Juist vanwege deze grafgiften vielen veel grafheuvels ten prooi aan schatgravers. In de 19de eeuw gingen "liefhebbers van vaderlandsche oudheden" op zoek naar "ongeschondene begraafplaatsen onzer Heidensche voorvaderen". Het zorgvuldig graven van sleuven dwars door de heuvels heen bracht enkele keren bijzondere vondsten aan het licht, zoals een bronzen zwaard op de Herikerberg bij Markelo. Pas in 1961 kregen grafheuvels een beschermde monumentale status.