Grafheuvel

App data
Grafheuvel
grafheuvel bij Bovenberg
punt
grafheuvel
Camping: Bovenberg
Bron: Expo oer
Grafheuvels werden opgeworpen in het Neolithicum, de bronstijd en de ijzertijd en werden op verschillende manieren aangelegd, afhankelijk van de periode: - In de late steentijd, vroege bronstijd en ijzertijd werden er heuvels opgeworpen met vaak één of meer kransen van palen door de voet van de heuvel; - De grafheuvels uit de midden en late bronstijd werden aangelegd met daaromheen een greppel, omgeven door een aarden wal en worden ringwalheuvels genoemd; - In grafheuvels die in de vroege bronstijd zijn opgeworpen bevinden zich soms keien.