Grafheuvel

App data
Grafheuvel
grafheuvel bij Bovenberg
punt
grafheuvel
Camping: Bovenberg
Bron: Canon van Nederland
“Tijd van jagers en boeren” Grafheuvels vormen de oudste sporen van menselijke bewoning in het Overijsselse landschap. De heuvels zijn 0,5 tot 2 meter hoog en hebben een doorsnee van 8 tot 10 meter. Tientallen grafheuvels zijn bewaard gebleven, vooral langs de rivier de Vecht en op de stuwwallen van Overijssel. Ze vormen een tastbare herinnering aan de eerste landbouwers die zich vanaf 5.000 v.Chr. op deze hoger gelegen gronden in de provincie vestigden. Zij maakten de overgang van een leven als jager-verzamelaar naar dat van landbouwer, om op die manier meer bestaanszekerheid te hebben. Hun begraafplaatsen bij de eerste nederzettingen getuigen nog altijd van deze revolutionaire stap.