Grafheuvel

App data
Grafheuvel
grafheuvel bij Bovenberg
punt
grafheuvel
Camping: Bovenberg
Bron: Canon van Nederland
De grafheuvels in Overijssel dateren uit de laatste periode van de Nieuwe Steentijd tot en met de Midden Bronstijd (ca. 3000-1200 v.Chr.). Van de hierin begraven mensen is doorgaans niets meer terug te vinden. Een uitzondering vormde een grafheuvel in Mander, waar een verkleuring in de grond in de vorm van een lijk werd aangetroffen: de zogenoemde Man van Mander.