Grafheuvels op de Friezenberg

Op de Friezenberg bevinden zich drie grafheuvels, welke al in 1940 zijn onderzocht door oudheidkundigen. Twee van de grafheuvels stammen uit de periode van de overgang van het Stenen naar het Bronzen tijdperk (ca. 2000 voor Christus). Dit waren zogenaamde koepelgraven, waarin vaak één enkele dode was begraven. In één van de graven was de dode in een ondiepe kuil begraven met enige geschenken. Hier zijn een klokbeker, een stenen mes en een stenen bijl aangetroffen. In het tweede graf is de dode bijgezet in een uitgeholde boomstam. Het derde graf is jonger, van omstreeks 800 voor Christus, en bevatte meerdere urnen en beenderen die los waren bijgezet. De drie graven waren bedekt met grote keien.

App data
Grafheuvels op de Friezenberg
Friezenberg
ar
Camping: Bovenberg
Bron: DGK
Op de Friezenberg bevinden zich drie grafheuvels, welke al in 1940 zijn onderzocht door oudheidkundigen. Twee van de grafheuvels stammen uit de periode van de overgang van het Stenen naar het Bronzen tijdperk (ca. 2000 voor Christus). Dit waren zogenaamde koepelgraven, waarin vaak één enkele dode was begraven. In één van de graven was de dode in een ondiepe kuil begraven met enige geschenken. Hier zijn een klokbeker, een stenen mes en een stenen bijl aangetroffen. In het tweede graf is de dode bijgezet in een uitgeholde boomstam. Het derde graf is jonger, van omstreeks 800 voor Christus, en bevatte meerdere urnen en beenderen die los waren bijgezet. De drie graven waren bedekt met grote keien.