Grenspaal

Markering van de grens tussen Overijssel en Bentheim (Duitsland), zoals bepaald in 1770.

App data
Grenspaal
grenspaal bij Erve De Meester
punt
grenspaal
Camping: Erve De Meester
Bron: Canon van Nederland
Markering van de grens tussen Overijssel en Bentheim (Duitsland), zoals bepaald in 1770. Af en toe kom je langs een onbeduidende weg of watergang in Overijssel zomaar een stenen paal of zwerfkei tegen. Ze bevinden zich vaak op plaatsen waar vroeger uitgestrekte heidevelden of veengebieden lagen. De palen en stenen markeerden de territoria of marken van verschillende bewonersgroepen die gebruik maakten van deze wildernis voor het weiden van vee en het vergaren van brandstof, timmerhout en stalstrooisel. De grensmarkeringen beslechtten veelal een conflict over de invloedsfeer van verschillende marken binnen een bepaald veen- of heidegebied.
Commiezen (grenswacht) bij een grenspaal / Creative Commons 4.0 NL-HdbHVH_HV04083