Grenspaal

Markering van de grens tussen Overijssel en Bentheim (Duitsland), zoals bepaald in 1770.

App data
Grenspaal
grenspaal bij Erve De Meester
punt
grenspaal
Camping: Erve De Meester
Bron: Leestekens van het landschap
Markering van de grens tussen Overijssel en Bentheim (Duitsland), zoals bepaald in 1770. Grenspalen in de vorm van stenen zijn ontstaan in de Middeleeuwen om de grens van een markegebied aan te geven. In sommige gevallen maakte men gebruik van natuurlijke landschapselementen, zoals marke-eiken. Het markenstelsel was een stelsel dat gebaseerd was op het inrichten en het besturen van stukken woeste grond. Naarmate de tijd verstreek, werd het belangrijker om de grens tussen twee marken steeds nauwkeuriger te bepalen.
Commiezen (grenswacht) bij een grenspaal / Creative Commons 4.0 NL-HdbHVH_HV04083