Grenspaal Marke

De grenzen tussen verschillende Marken of dorpen werden aangegeven met een grenssteen.

App data
Grenspaal Marke
grenspaal bij Bovenberg
punt
grenspaal
Camping: Bovenberg
Bron: Leestekens van het landschap
Grenspalen in de vorm van stenen zijn ontstaan in de Middeleeuwen om de grens van een markegebied aan te geven. In sommige gevallen maakte men gebruik van natuurlijke landschapselementen, zoals marke-eiken. Het markenstelsel was een stelsel dat gebaseerd was op het inrichten en het besturen van stukken woeste grond. Naarmate de tijd verstreek, werd het belangrijker om de grens tussen twee marken steeds nauwkeuriger te bepalen.