Heideontginning

Tot in de jaren 60 van de vorige eeuw is er hier met de schop heide ontgonnen. Erg rijke grond leverde het niet op, vandaar dat er in deze streek alleen keuterboertjes te vinden waren die het beste probeerden te maken van de arme grond. De bossen die nu zo’n gezichtsbepalend onderdeel van het landschap zijn, waren er in die jaren nog niet. De aanleg van de staatsbossen nam voornamelijk in crisistijd een vlucht. Dit had een tweeledig doel, het diende namelijk naast de houtopbrengst ook de bestrijding van de hoge werkloosheid.

App data
Heideontginning
Landsweg, ten westen N36, bij het weiland
interview
Camping: Klashorst
Bron: Interview met Arie Pouwels, 2019
Tot in de jaren 60 van de vorige eeuw is er hier met de schop heide ontgonnen. Erg rijke grond leverde het niet op, vandaar dat er in deze streek alleen keuterboertjes te vinden waren die het beste probeerden te maken van de arme grond. De bossen die nu zo’n gezichtsbepalend onderdeel van het landschap zijn, waren er in die jaren nog niet. De aanleg van de staatsbossen nam voornamelijk in crisistijd een vlucht. Dit had een tweeledig doel, het diende namelijk naast de houtopbrengst ook de bestrijding van de hoge werkloosheid.