Ruilverkaveling

In de jaren ’70 werd er een vrijwillige ruilverkaveling in de streek op touw gezet. Dat leidde tot schaalvergroting. Sommige boeren verplaatsten hun boerderij, anderen zagen de gelegenheid om te stoppen met boeren. Boerderijen werden verkocht aan niet-boeren voor bewoning, zoals ook elders in het land. De ruilverkaveling heeft het landschap blijvend veranderd. Agrarische bedrijven werden veel groter en vele oude, kleinschalige elementen als houtwallen, sloten en greppels zijn verdwenen. Toch is er ook nieuwe natuur bijgekomen: door de verkaveling zijn er zogenaamde overhoeken overgebleven, welke zijn ingeplant met bosschages.

App data
Ruilverkaveling
Grote Beltenweg, bosrand
interview
Camping: Klashorst
Bron: Interview met Arie Pouwels, 2019
In de jaren '70 werd er een vrijwillige ruilverkaveling in de streek op touw gezet. Dat leidde tot schaalvergroting. Sommige boeren verplaatsten hun boerderij, anderen zagen de gelegenheid om te stoppen met boeren. Boerderijen werden verkocht aan niet-boeren voor bewoning, zoals ook elders in het land. De ruilverkaveling heeft het landschap blijvend veranderd. Agrarische bedrijven werden veel groter en vele oude, kleinschalige elementen als houtwallen, sloten en greppels zijn verdwenen. Toch is er ook nieuwe natuur bijgekomen: door de verkaveling zijn er zogenaamde overhoeken overgebleven, welke zijn ingeplant met bosschages.