Ruilverkaveling

In 1970 vindt er een grootschalige ruilverkaveling in dit gebied plaats. Voor de boeren heeft dit grote gevolgen, sommigen moeten meerdere keren van land wisselen. Zo ook boer Gerrit Nijhof. In het kader van de ruilverkaveling wordt hem circa 8 hectare grond toegewezen, liggend aan de helling van de Friezenberg. Dit had achteraf gezien nooit mogen gebeuren, omdat deze grond reeds als natuurgebied was aangewezen. Pas eind jaren negentig is die grond alsnog geruild met land nabij zijn boerderij aan de Kemperweg. Staatsbosbeheer heeft het perceel bij de Friezenberg toen ontgonnen en laten verschralen.

App data
Ruilverkaveling
Percelen onder Friezenberg, Groningerweg
interview
Camping: Bovenberg
Bron: Interview met Gerrit Nijhof, 2019
In 1970 vindt er een grootschalige ruilverkaveling in dit gebied plaats. Voor de boeren heeft dit grote gevolgen, sommigen moeten meerdere keren van land wisselen. Zo ook boer Gerrit Nijhof. In het kader van de ruilverkaveling wordt hem circa 8 hectare grond toegewezen, liggend aan de helling van de Friezenberg. Dit had achteraf gezien nooit mogen gebeuren, omdat deze grond reeds als natuurgebied was aangewezen. Pas eind jaren negentig is die grond alsnog geruild met land nabij zijn boerderij aan de Kemperweg. Staatsbosbeheer heeft het perceel bij de Friezenberg toen ontgonnen en laten verschralen.