Schaapskooi

Een schaapskooi diende als onderkomen voor de schaapskudde die de omliggende heide begraasde. Vroeger waren er vele kuddes actief die de heidegebieden begraasden. Uit de schaapskooi kon ook zeer vruchtbare stalmest worden verkregen, wat weer op de akkers in de buurt van de heide kon worden gebruikt.

App data
Schaapskooi
schaapskooi bij Lemeler Esch
punt
schaapskooi
Camping: Lemeler Esch
Bron: Tekst: Rheden Nieuws / Beeld: Rijksmuseum
In de Middeleeuwen ontwikkelde landbouw zich tot de potstalcultuur: heide werd geplagd, vermengd met schapenmest en over akkers uitgespreid. Door dat plaggen en overbeweiding (te veel grazen) door voornamelijk schapen ontstond een landschap met uitgestrekte heidevelden en stuifzanden. Met de komst van kunstmest, werd de heide nauwelijks meer gebruikt voor beweiding en plaggen. De schaapskuddes en -kooien kwamen steeds minder in beeld en verdwenen langzaam. // Prent “Herder bij een schaapskooi” van Carel Lodewijk Hansen, ca. 1780 - ca. 1840
Carel Lodewijk Hansen, Herder bij een schaapskooi, ca. 1780 - ca. 1840