Schaapskooi

App data
Schaapskooi
schaapskooi bij Bovenberg
punt
schaapskooi
Camping: Bovenberg
Bron: Rijksmuseum
In de Middeleeuwen ontwikkelde landbouw zich tot de potstalcultuur: heide werd geplagd, vermengd met schapenmest en over akkers uitgespreid. Door dat plaggen en overbeweiding (te veel grazen) door voornamelijk schapen ontstond een landschap met uitgestrekte heidevelden en stuifzanden. Met de komst van kunstmest, werd de heide nauwelijks meer gebruikt voor beweiding en plaggen. De schaapskuddes en -kooien kwamen steeds minder in beeld en verdwenen langzaam. // Prent “Herder bij een schaapskooi” van Carel Lodewijk Hansen, ca. 1780 - ca. 1840
Carel Lodewijk Hansen, Herder bij een schaapskooi, ca. 1780 - ca. 1840