Steenbakkerij Lemelerberg

Het doet ons genoegen te kunnen melden, dat de steenbakkerij op den Lemelerberg eindelijk is tot stand gekomen. De vroeger aldaar gestaand hebbende fabriek door bijzondere omstandigheden vervallen zijnde, is door den heer Rogge op nieuw in het leven geroepen, hen heeft aanvankelijk de gunstigste resultaten opgeleverd. Een oordeelkundig getuige, die dezer dagen de fabriek bezocht, verklaart, dat het fabrikant, nu onlangs gestookt, met elke dusdanige fabriek in ons Vaderland kan wedijveren. Het is te verwachten dat deze industriële en voor deze streken belangrijke onderneming, de eerste in de nabijheid van het kanaal van Zwolle naar Almelo, de aandacht zal trekken, terwijl zij zoo om hare ligging als om de deugdelijkheid der grondstof, waarvan het bewijs reeds door de vorige fabriek op eene der eerste Overijsselsche tentoonstellingen werd geleverd, alle aanbeveling verdient.

App data
Steenbakkerij Lemelerberg
Lemelerberg, mogelijke locatie
krantenartikel
Camping: Lemeler Esch
Bron: Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, 13-07-1855
Het doet ons genoegen te kunnen melden, dat de steenbakkerij op den Lemelerberg eindelijk is tot stand gekomen. De vroeger aldaar gestaand hebbende fabriek door bijzondere omstandigheden vervallen zijnde, is door den heer Rogge op nieuw in het leven geroepen, hen heeft aanvankelijk de gunstigste resultaten opgeleverd. Een oordeelkundig getuige, die dezer dagen de fabriek bezocht, verklaart, dat het fabrikant, nu onlangs gestookt, met elke dusdanige fabriek in ons Vaderland kan wedijveren. Het is te verwachten dat deze industriële en voor deze streken belangrijke onderneming, de eerste in de nabijheid van het kanaal van Zwolle naar Almelo, de aandacht zal trekken, terwijl zij zoo om hare ligging als om de deugdelijkheid der grondstof, waarvan het bewijs reeds door de vorige fabriek op eene der eerste Overijsselsche tentoonstellingen werd geleverd, alle aanbeveling verdient.