Streektaal

In de streek Rheeze-Diffelen wordt een dialect gesproken, behorend tot de Nedersaksische streektaal. Zoals ook elders, heeft het dialect het moeilijk: ouders leren het hun kinderen niet meer spreken. In vroeger tijden verschilden de dialecten ook onderling nog noemenswaardig. Destijds spraken de bewoners in de agrarische gebieden een zuiverder dialect dan de veenontginners. Daarbij ontwikkelden zich aan weerszijden van deze spoorlijn, die er sinds 1905 ligt, andere varianten van het dialect.

App data
Streektaal
Kloosterdijk, spoorwegovergang, mogelijke locatie
interview
Camping: Klashorst
Bron: Interview met Arie Pouwels, 2019
In de streek Rheeze-Diffelen wordt een dialect gesproken, behorend tot de Nedersaksische streektaal. Zoals ook elders, heeft het dialect het moeilijk: ouders leren het hun kinderen niet meer spreken. In vroeger tijden verschilden de dialecten ook onderling nog noemenswaardig. Destijds spraken de bewoners in de agrarische gebieden een zuiverder dialect dan de veenontginners. Daarbij ontwikkelden zich aan weerszijden van deze spoorlijn, die er sinds 1905 ligt, andere varianten van het dialect.