Waadbare plaats

Hier bevond zich vroeger een doorwaadbare plaats ofwel voorde in de Vecht, waar mensen of vee de rivier konden doorsteken.

App data
Waadbare plaats
waadbare plaats bij Klashorst
punt
waadbare plaats
Camping: Klashorst
Bron: Tekst: Leestekens van het landschap // Beeld: Rijksmuseum
Hier bevond zich vroeger een doorwaadbare plaats ofwel voorde in de Vecht. Een voorde is een natuurlijke ondiepte op de kruising van een rivier/beek en een weg waarlangs men de overkant van de rivier/beek bereikte. Voorden dienden om transport over een beek of klein riviertje mogelijk te maken. Het is de oudste manier om een weg een waterloop te laten kruisen. Een voorde trof men daar aan waar het water niet te diep was, en waar de bodem vlak en stevig was. Indien mogelijk werden ze verstevigd met stenen of takkenbossen. Ook mochten de op- en afritten niet te stijl zijn. // Tekening “Landschap met vee bij voorde” van Hermanus Numan (toegeschreven uit, 1770-1788
Hermanus Numan (toegeschreven aan), Landschap met vee bij voorde, 1770 - 1788