1865 – Nieuw kerkgebouw ingewijd

Den 21 dezer is het kerkgebouw der nieuw gestichte Hervormde gemeente te Lemele en Archem (cl. Zwolle) plegtig ingewijd door ds. Bakker, pred. te den Ham, met de woorden: “Mijn huis is een huis des gebeds”. De opbrengst eener verloting, onder de leiding van een dames-committé gehouden, was niet alleen voldoende om in de inwendige inrigting van het kerkgebouw te voorzien, maar ook om een orgel aan te schaffen.

App data
1865 - Nieuw kerkgebouw ingewijd
Kerk Lemele
krantenartikel
Camping: Lemeler Esch
Bron: Rotterdamsche Courant, 30-05-1865
Den 21 dezer is het kerkgebouw der nieuw gestichte Hervormde gemeente te Lemele en Archem (cl. Zwolle) plegtig ingewijd door ds. Bakker, pred. te den Ham, met de woorden: “Mijn huis is een huis des gebeds”. De opbrengst eener verloting, onder de leiding van een dames-committé gehouden, was niet alleen voldoende om in de inwendige inrigting van het kerkgebouw te voorzien, maar ook om een orgel aan te schaffen.