1889 – Brand door pannenkoek

Toen de vrouw van den landbouwer G.W. Otterman te Besthmen heden morgen bezig was pannekoek te bakken, vatte het vet in de pan vuur, met het gevolg dat in weinig tijds het huis in volle vlam stond. Van den inboedel kon niets gered worden, 3 pinken, 2 kalveren en drie varkens kwamen in de vlammen om. Ook een nabijstaande schuur van hun buurman bleef niet gespaard. De woning toebehoorende aan de Wed. G. Brinkhuis was verzekerd voor f 1100, de inboedel van Otterman voor f 1200 een en ander bij de heeren de Jong & Co., te Amsterdam, alwaar ook de afgebrande schuur voor f 250 verzekerd was.

App data
1889 - Brand door pannenkoek
Giethemer Kerkpad
ar
Camping: Wolfskuil
Bron: Krantenartikel
Toen de vrouw van den landbouwer G.W. Otterman te Besthmen heden morgen bezig was pannekoek te bakken, vatte het vet in de pan vuur, met het gevolg dat in weinig tijds het huis in volle vlam stond. Van den inboedel kon niets gered worden, 3 pinken, 2 kalveren en drie varkens kwamen in de vlammen om. Ook een nabijstaande schuur van hun buurman bleef niet gespaard. De woning toebehoorende aan de Wed. G. Brinkhuis was verzekerd voor f 1100, de inboedel van Otterman voor f 1200 een en ander bij de heeren de Jong & Co., te Amsterdam, alwaar ook de afgebrande schuur voor f 250 verzekerd was.