1891 – Toespraak C. van Meeuwen over liberalisme

Woensdagavond trad in de buurtschap Elsen voor een groot aantal kiezers als spreker op de heer C. van Meeuwen, die in bevattelijke taal den toestand van 1888 vergeleek met den tegenwoordigen toestand. Het liberalisme werd door hem verklaard en krachtig tegenover de kerkelijke partijen verdedigd. De vergaderden gaven door hun aandachtig toeluisteren en door vele teekenen van instemming, den spreker de verwachting dat zij, huiswaartskeerend, de gesproken woorden nog eens zouden overdenken, die “overleggende in hun harten”.

App data
1891 – Toespraak C. van Meeuwen over liberalisme
Scholendijk, mogelijke locatie
krantenartikel
Camping: Bovenberg
Bron: De Graafschapbode, 21-02-1891
Woensdagavond trad in de buurtschap Elsen voor een groot aantal kiezers als spreker op de heer C. van Meeuwen, die in bevattelijke taal den toestand van 1888 vergeleek met den tegenwoordigen toestand. Het liberalisme werd door hem verklaard en krachtig tegenover de kerkelijke partijen verdedigd. De vergaderden gaven door hun aandachtig toeluisteren en door vele teekenen van instemming, den spreker de verwachting dat zij, huiswaartskeerend, de gesproken woorden nog eens zouden overdenken, die “overleggende in hun harten”.