De Marke Dalmsholte

Tegenwoordig is dit plaatsje bekend als de buurtschap Dalmsholte, maar vroeger was het een Marke. De boeren in de Marke besloten gezamenlijk over het beheer en bestuur en hadden zo eigen jurisdictie. Deze gemeenschapsvorm ontstond zo vanaf de 13e eeuw, al is Dalmsholte pas sinds 1850 bewoond. De Marke Dalmsholte was wel 10 kilometer lang, waarvan nu het westelijke deel in de gemeente Dalfsen ligt en het oostelijke deel in Ommen. Het was voor die tijd een moerasgebied waar nauwelijks of geen mensen woonden, wat er waarschijnlijk ook voor heeft gezorgd dat de adel hier niet zo’n grote rol speelde en de boeren relatief zelfstandig waren. Noaberschap had op deze manier natuurlijk wel een belangrijke betekenis in de Marke.

App data
De Marke Dalmsholte
Kruising Dalsmholterweg-Dalsmholterdijk
interview
Camping: Wolfskuil
Bron: Interview met Dieks Horsman, 2019
Tegenwoordig is dit plaatsje bekend als de buurtschap Dalmsholte, maar vroeger was het een Marke. De boeren in de Marke besloten gezamenlijk over het beheer en bestuur en hadden zo eigen jurisdictie. Deze gemeenschapsvorm ontstond zo vanaf de 13e eeuw, al is Dalmsholte pas sinds 1850 bewoond. De Marke Dalmsholte was wel 10 kilometer lang, waarvan nu het westelijke deel in de gemeente Dalfsen ligt en het oostelijke deel in Ommen. Het was voor die tijd een moerasgebied waar nauwelijks of geen mensen woonden, wat er waarschijnlijk ook voor heeft gezorgd dat de adel hier niet zo’n grote rol speelde en de boeren relatief zelfstandig waren. Noaberschap had op deze manier natuurlijk wel een belangrijke betekenis in de Marke.