Grafheuvel

App data
Grafheuvel
grafheuvel bij Bovenberg
punt
grafheuvel
Camping: Bovenberg
Bron: Expo oer
De manier waarop doden ter aarde werden besteld verschilde per periode: - In het Neolithicum werden resten begraven in een kuil, waaroverheen de heuvel werd opgeworpen; - In de vroege bronstijd werden doden gecremeerd, waarna de asresten in een urn in de heuvel werden bijgezet; - In de midden bronstijd werd de dode in een uitgeholde boom in de heuvel bijgezet; - In de late bronstijd vond crematie plaats. De urnen met asresten werden in de heuvel bijgezet; - In de ijzertijd werd het lijk verbrand en over deze plek werd de heuvel opgeworpen.