Grenspaal

Markering van de grens tussen Overijssel en Bentheim (Duitsland), zoals bepaald in 1770.

App data
Grenspaal
grenspaal bij Erve De Meester
punt
grenspaal
Camping: Erve De Meester
Bron: Canon van Nederland
Markering van de grens tussen Overijssel en Bentheim (Duitsland), zoals bepaald in 1770. Door bevolkingsgroei in de 12de en 13de eeuw nam de intensiteit van het grondgebruik toe. De gemeenschappelijke woeste gronden kwamen hierdoor onder druk te staan. Deze gronden vormden een belangrijke schakel in het landbouwsysteem, als weidegebied, leverancier van organische meststoffen en verzamelplaats van brandstof. Het werd nodig die woeste gronden tegen overexploitatie te beschermen. Daarom sloten de gebruikers zich aaneen om daarmee anderen uit te sluiten, die ook recht op de grond meenden te hebben. De vorming van de marke vindt daarin zijn oorsprong. Historici nemen nu algemeen aan dat deze markegenootschappen sinds de tweede helft van de 13de eeuw zijn opgekomen.
Commiezen (grenswacht) bij een grenspaal / Creative Commons 4.0 NL-HdbHVH_HV04083