Grenspaal

Markering van de grens tussen Overijssel en Bentheim (Duitsland), zoals bepaald in 1770.

Vraag in de app:

Waarvoor zou een hoefslagpaal hebben gediend?

Antwoord:

Een hoefslagpaal is een type grenspaal welke onderhoudsvakken van een dijk markeert. Voor het Hoogheemraadschap, de provincie of Rijkswaterstaat de verantwoordelijkheid voor het dijkonderhoud kregen, waren vele verschillende partijen betrokken bij het onderhoud. Wie welk stuk dijk moest onderhouden werd geregeld via een een systeem van verhoefslaging, een onderhoudsplicht voor een gedeelte van een dijk, weg of watergang.

De (dijk-) vakken waarvoor een onderhoudsplichtige verantwoordelijk was,
werden (hoef-)slagen genoemd. De grenzen van deze onderhoudsvakken werden gemarkeerd met  houten palen, de zogenoemde hoefslagpalen. De palen weden voorzien van letters en/of cijfers die verwezen naar de hoefslagplichtige. Later zijn veel houten palen vervangen door stenenpalen.

Hoewel er in Nederland vele hoefslagpalen geweest zijn, zijn nog maar enkele over gebleven. Vele zijn verdwenen bij dijkverzwaring.

App data
Grenspaal
grenspaal bij Erve De Meester
opdracht
grenspaal
Camping: Erve De Meester
Bron: Leestekens van het landschap
Markering van de grens tussen Overijssel en Bentheim (Duitsland), zoals bepaald in 1770. Sinds de Middeleeuwen werden grenspalen en grensstenen aangebracht om de grens van een rechtsgebied aan te geven. Een ander type grenspaal is een zogenaamde hoefslagpaal. VRAAG: Waarvoor zou een hoefslagpaal hebben gediend? Lees het antwoord op onze website.
Commiezen (grenswacht) bij een grenspaal / Creative Commons 4.0 NL-HdbHVH_HV04083