Grenspaal Marke

De grenzen tussen verschillende Marken of dorpen werden aangegeven met een grenssteen.

App data
Grenspaal Marke
grenspaal bij Bovenberg
punt
grenspaal
Camping: Bovenberg
Bron: Leestekens van het landschap
Grenspalen tussen rechtsgebieden werden vaak banpaal genoemd, om aan te geven tot waar iemand als straf verbannen werd. Banpalen stammen uit 1500-1800. Het woord 'ban' komt van het woord 'banne' wat 'rechtsgebied betekent. Een banpaal geeft dus de grens van het juridisch gebied aan. Iemand die verbannen werd, een banneling, mocht zich derhalve niet meer binnen het bangebied bevinden. Het woord is ook terug te vinden in het begrip 'bandiet'.