Grenspaal Marke

De grenzen tussen verschillende Marken of dorpen werden aangegeven met een grenssteen.

App data
Grenspaal Marke
grenspaal bij Bovenberg
punt
grenspaal
Camping: Bovenberg
Bron: Leestekens van het landschap
Eertijds werden op essen soms eigendomsgrenzen gemarkeerd met grensstenen, op de heidevelden gaven grensstenen de grens van de marke of gemeynt aan (markenstenen). Naast stenen of palen maakte men op de droge zandgronden ook gebruik van kleine heuveltjes, zogenaamde pollen. Pollen werden gemaakt van plaggen en hadden een diameter van 6-8 meter en een hoogte van 0,5 tot 2 meter. Op deze pollen werden dan vaak weer grensstenen of –palen gezet.