Grenspaal Marke

De grenzen tussen verschillende Marken of dorpen werden aangegeven met een grenssteen.

App data
Grenspaal Marke
grenspaal bij Bovenberg
punt
grenspaal
Camping: Bovenberg
Bron: Canon van Nederland
Af en toe kom je langs een onbeduidende weg of watergang in Overijssel zomaar een stenen paal of zwerfkei tegen. Ze bevinden zich vaak op plaatsen waar vroeger uitgestrekte heidevelden of veengebieden lagen. De palen en stenen markeerden de territoria of marken van verschillende bewonersgroepen die gebruik maakten van deze wildernis voor het weiden van vee en het vergaren van brandstof, timmerhout en stalstrooisel. De grensmarkeringen beslechtten veelal een conflict over de invloedsfeer van verschillende marken binnen een bepaald veen- of heidegebied.