Het mysterieuze kasteel Azoelen

In de Reggestreek gaan verhalen over het mysterieuze kasteel Azoelen. Het kasteel zou in Salland gelegen moeten hebben, maar er is nooit een spoor van gevonden. In verschillende historische bronnen wordt er wel melding van het kasteel gemaakt, hoewel niet wordt aangegeven waar het precies stond. Zo zou het kasteel in 1380 of 1381 zijn verwoest zijn door de bisschop van Utrecht, net als enige andere sloten uit de Reggestreek. Veel mensen in de streek zijn er van overtuigd dat het kasteel moet hebben bestaan, maar onder academici wordt het gezien als mystificatie. Om deze reden is het een grote prestigekwestie onder met name amateurarcheologen om het kasteel Azoelen terug te vinden.

App data
Het mysterieuze kasteel Azoelen
Reggestreek
interview
Camping: Lemeler Esch
Bron: Interview met Bert Terlouw, 2019
In de Reggestreek gaan verhalen over het mysterieuze kasteel Azoelen. Het kasteel zou in Salland gelegen moeten hebben, maar er is nooit een spoor van gevonden. In verschillende historische bronnen wordt er wel melding van het kasteel gemaakt, hoewel niet wordt aangegeven waar het precies stond. Zo zou het kasteel in 1380 of 1381 zijn verwoest zijn door de bisschop van Utrecht, net als enige andere sloten uit de Reggestreek. Veel mensen in de streek zijn er van overtuigd dat het kasteel moet hebben bestaan, maar onder academici wordt het gezien als mystificatie. Om deze reden is het een grote prestigekwestie onder met name amateurarcheologen om het kasteel Azoelen terug te vinden.