Langs de A1

De aanleg van de A1 heeft voor versnippering van het landschap gezorgd, wat gevolgen heeft voor de aanwezige bloemsoorten en insecten. Verzuring en verdroging van de bodem op de heide heeft hier eveneens een menselijke oorzaak, namelijk de onttrekking van drinkwater en stikstofuitstoot door het verkeer. Voor de Borkeld worden maatregelen genomen om de negatieve effecten tegen te gaan. Het is een Natura-2000 gebied, wat wil zeggen dat men voor het herstel van landschap aanspraak kan maken op provinciale en Europese subsidies.

App data
Langs de A1
Langs A1 2.2, Veenweg
interview
Camping: Bovenberg
Bron: Interview met Ine Nijveld, 2019
De aanleg van de A1 heeft voor versnippering van het landschap gezorgd, wat gevolgen heeft voor de aanwezige bloemsoorten en insecten. Verzuring en verdroging van de bodem op de heide heeft hier eveneens een menselijke oorzaak, namelijk de onttrekking van drinkwater en stikstofuitstoot door het verkeer. Voor de Borkeld worden maatregelen genomen om de negatieve effecten tegen te gaan. Het is een Natura-2000 gebied, wat wil zeggen dat men voor het herstel van landschap aanspraak kan maken op provinciale en Europese subsidies.