Naoberschap

Noaberschap, of burenplicht, is een bekend begrip in het oosten van het land, zo ook in Salland. De zorg voor de buren is niet meer zo sterk als vroeger, maar nog steeds ervaart bewoner Henk Jans dat mensen meer aandacht en zorg voor elkaar hebben dan elders. “De mensen gaan hier geweldig met elkaar om. Bij belangrijke gebeurtenissen helpen mensen elkaar, bij begrafenissen bijvoorbeeld spelen de buren nog steeds een grote rol. Rouwkaarten worden nog persoonlijk rondgebracht. Het is vorm van burenplicht die je elders al lang niet meer ziet.”

App data
Naoberschap
Diffelen, splitsing Rheezerweg-Kleine Esweg
interview
Camping: Klashorst
Bron: Interview met Henk Jans, 2019
Noaberschap, of burenplicht, is een bekend begrip in het oosten van het land, zo ook in Salland. De zorg voor de buren is niet meer zo sterk als vroeger, maar nog steeds ervaart bewoner Henk Jans dat mensen meer aandacht en zorg voor elkaar hebben dan elders. “De mensen gaan hier geweldig met elkaar om. Bij belangrijke gebeurtenissen helpen mensen elkaar, bij begrafenissen bijvoorbeeld spelen de buren nog steeds een grote rol. Rouwkaarten worden nog persoonlijk rondgebracht. Het is vorm van burenplicht die je elders al lang niet meer ziet.”