Raatakkers

Door de amateurarcheoloog Bert Terlouw is op deze plek een enorm veld met raatakkers uit de IJzertijd gevonden. Deze raatakkers, ook wel aangetroffen onder de naam ‘Celtic Fields’, waren zogenaamde zwervende erven. Mensen uit de IJzertijd verbouwden hun gewassen op kleine akkers tot de grond uitgeput raakte, waarna hun activiteit verschoof naar het direct naastgelegen stuk land. Op de flanken van de Lemelerberg zijn daarom veel van deze voormalige akkers te vinden. Bij de akkers zijn ook markeringen aangetroffen die duiden op karrensporen en grafheuvels, eveneens sporen van bewoning. Naar alle waarschijnlijkheid is de Lemelerberg bewoond geweest vanaf circa 700 voor Christus.

App data
Raatakkers
Bronnen van Neeltje, Archemerberg
ar
Camping: Lemeler Esch
Bron: Interview
Door de amateurarcheoloog Bert Terlouw is op deze plek een enorm veld met raatakkers uit de IJzertijd gevonden. Deze raatakkers, ook wel aangetroffen onder de naam 'Celtic Fields', waren zogenaamde zwervende erven. Mensen uit de IJzertijd verbouwden hun gewassen op kleine akkers tot de grond uitgeput raakte, waarna hun activiteit verschoof naar het direct naastgelegen stuk land. Op de flanken van de Lemelerberg zijn daarom veel van deze voormalige akkers te vinden. Bij de akkers zijn ook markeringen aangetroffen die duiden op karrensporen en grafheuvels, eveneens sporen van bewoning. Naar alle waarschijnlijkheid is de Lemelerberg bewoond geweest vanaf circa 700 voor Christus.